METAMERIC CIVIELE TECHNIEK

DA’S WEER TYPISCH KWALITEIT!

 

© METAMERIC CIVIELE TECHNIEK - 2012 -

In uitvoering

Onderhanden zijnde projecten zijn :

- Inhuur projectmanager en ontwerpleider Wetterskip Fryslânn

- Inhuur technisch projectleider provincie Fryslân te Leeuwarden voor het bodemdalingsproject Franeker -Harlingen, zie website www.gofraha.nl

- Besteksvoorbereiding It San voor de provincie Fryslân
 

-

Afgerond

- Opstellen RAW-bestek kunstgrashockeyveld Stix te Joure

- Opstellen bestek reconstructie Plaetmanstraat te Heerhugowaard

- Opstellen bestek reconstructie kruising Singel - N229 te Odijk

- Opstellen bestek terreininrichting bioscoop te Alkmaar

- Inhuur projectleider Arcadis te Assen

- Inhuur technisch projectleider DLG te Leeuwarden voor het bodemdalingsproject Franeker -Harlingen

- Opstellen bestek rioolvervanging Havnestraat

- opstellen bestek kunstgrasveld Ommen - hardenberg

- Opstellen bestek reconstructie Zijkanaal C te Spaardam

- Opstellen bestek reconstructie Zeewijkplein te Spaarndam

- Opstellen bestek aanleg kruispunt en VRI Richelleweg te Soesterberg.

- Inhuur projectadviseur gemeente Menaldumadeel

- Opstellen baggerbestek Stienzer Feart, gemeente Leeuwarderadiel

- Opstellen bestek aanlegvoorziening Stienzer Feart, gemeente Leeuwarderadiel

- Inhuur technisch medewerker fauna passage A7 Koningsdiep

- Opstellen PvE, SSK raming en ontwerp (natuurproject) It San - De Oarden, Friese Merenproject

- Assisteren aanbesteding natuurproject laagveenmoeras De Alde Feanen te Earnewoude

- Opstellen bestek en raming Hoorneslaan te Katwijk

- Begeleiding europese aanbesteding maai- en hekkelbestek gemeente Boarnsterhim

- Opstellen schetsontwerp en SO-raming Fiets- en voetpad Tureluurstraat te Grou

- Opstellen deelbestek en raming Waterbak te Drachten

- Opstellen bestek passantenhaven te Grou

- Opstellen bestek rioolreconstructie te Anna Paulowna

- Opstellen bestek en begeleiding aanbesteding maaibestek 2012-2013/14 Grou

- Opstellen bestek kadeherstel Mercuriushaven te Amsterdam

- Opstellen bestek asfaltonderhoud 2012 en begeleiding aanbesteding gemeente Leeuwarderadiel

- Controle bestek onderhoud watergangen 2012 en advies contractvorming gemeente Leeuwarderadiel

- Opstellen bestek aanleg voetpad De Haven te Den Helder

- Controle kwaliteit bestek rioolvervanging Visbuurt te Den Helder

- Opstellen RAW bestek aanleg dubbel vijzelgemaal te Zijpe t.b.v. UAV-GC inschrijving.

- Controle kwaliteit bestek rioolvervanging Kleine Rivierenbuurt te Den Helder

- Inhuur projectleider Cluster projecten Wetterskip Fryslân

- Opstellen openpostenbestek nieuwbouwplan Vroonermeer Noord te Alkmaar

- Opstellen RAW bestek 2 kunstgrasvoetbalvelden te Nieuw Heeten en Wesepe

- Opstellen openposten bestek rioolreiniging en inspectie bestek gemente Alkmaar

- Opstellen RAW bestek 1 kunstgrasvoetbalveld en 1 kunstgraspupillenvoetbalveld te Rouveen

- Opstellen deelopdracht fase 1vanuit OMOP Stationsgebied gemeente Alkmaar

- Diverse RAW bestek controles voor opdrachtgevers