METAMERIC CIVIELE TECHNIEK

DA’S WEER TYPISCH KWALITEIT!

 

© METAMERIC CIVIELE TECHNIEK - 2012 -

Aanleiding oprichting Metameric civiele techniek

 

Een vastgesteld feit is, en u als opdrachtgever heeft dit ook zeker wel meegemaakt, een slordige en te snelle voorbereiding door onder andere ingenieursbureaus en andere bedrijven maar zeker ook de opdrachtgevers zelf  laten te wensen over. Dit heeft vaak diverse oorzaken en om een paar te noemen: tijdgebrek, communicatie, slechte planning, bestuurlijke invloed, geen overzicht op het project, geen of gebrekkige kennis, te lage opdrachtsom, inzet stagiaires-scholieren en beginnende bestekschrijvers waarbij de nodige begeleiding ontbreekt., etc etc.

 

Engineering c.q. voorbereiding van een project is op zich heel makkelijk maar je moet het wel goed doen. Het is zaak de diverse aspecten zo goed mogelijk in het project, op de juiste plaats, op de juiste manier en tijd te behandelen danwel in te zetten.

 

Een gedegen voorbereiding geeft een soepele realisatie. Een afwijking op een aanneemsom van 10% is in de regel acceptabel. Echter als er meer aan de hand is en men loopt tegen een grote hoeveelheid meer- en ook minderwerk op, zal als eerste de opdrachtgever geen goed gevoel krijgen bij de contractdocumenten. Ook de aannemer wordt gehinderd in zijn uitvoeringswijze door de vele wijzigingen. Al met al is het voor beide partijen niet wenselijk dat er veel onvolkomenheden zijn waardoor wijzigingen aan de orde van de dag zijn. De verstandhoudingen worden daarbij vaak ook negatief beïnvloed met als meest negatief resultaat de gang naar de rechtbank/arbitrage.

 

In de uitvoering is steeds meer de regel  dat de daadwerkelijke uitvoering ondergeschikt is  ten opzichte van bijkomende zaken zoals:

- overleg en communicatie bewoners en bedrijven

- overleg en ontwerp met betrekking tot nutsbedrijven

- administratie en verslaglegging.

 

Laten we niet de aanbesteding vergeten waarbij het risico op een confrontatie met juristen op zich niet groot is maar door simpelweg het afwijken van de regels, het kopiëren en foutief toepassen van eisen in een aanbestedingsprocedure kan deze kans extreem groot worden.  We kunnen dit aanvullen door verkeerde contractkeuzen en beoordelingscriteria. Helaas is dit ook de praktijk.

 

Wij zien dit belang steeds meer groeien en  dragen  zorg voor de juiste uitvoering van deze activiteiten.

 

Doelstelling

 

De doelstelling van Metameric is een gedegen projectvoorbereiding c.q. engineering en de navolgende uitvoeringsbegeleiding en realisatie waarbij kwaliteit t.a.v. producten en diensten hoog in het vaandel staan en zo tot zijn recht komen. Zodat zowel opdrachtnemer en opdrachtgever beide tevreden zijn over het kwalitatieve eindresultaat tegen verwachte kosten danwel opbrengsten.

In de uitvoering is ook kwaliteit van belang in met name de administratie, financiële afhandeling en prognoses, communicatie en aansturing. Let wel dat als er onderdelen niet goed worden behartigd de puzzel niet compleet is.